Textilia

Historien började med en enkel fråga: kunde vi göra mer för att återvinna det varma avloppsvattnet från tvättmaskinerna? Trots tidigare insatser insåg vi att den betydande mängden vatten som dagligen spolades ut (100-120 m3/8h arbetspass) hade potential att utnyttjas bättre. Problemet var att vattnet var för kallt för att traditionella energiåtervinningssätt skulle vara effektiva, och det ansågs vara försumbart.
Med en innovativ åtgärd sänkte vi temperaturen på avloppsvattnet till den lägsta nivå som kommunen tillät, samtidigt som vi återvann den energi som tidigare gick förlorad. Besparingen överträffade våra förväntningar, och återbetalningstiden var mindre än tre år med de energipriser som gällde då. Idag, med dagens energipriser, skulle återbetalningstiden vara mindre än två år. Dessutom möjliggjorde installationen att vi uppfyllde Svanenmärkningen med bravur.
Denna banbrytande lösning var möjlig tack vare ett uttänkt samarbete mellan Textilia och PA´S Värme & Rör. Genom att tänka utanför ramarna och utmana konventionella metoder kunde vi hitta en unik och hållbar lösning för att optimera vår vattenhantering och energianvändning. En historia som inte bara visar på vårt engagemang för miljön utan även hur innovation och samarbete kan skapa långsiktiga och lönsamma resultat.

Vi är
PA´s Värme & Rör

Kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller om du vill nå oss i en rekryteringsprocess.
crossmenu