Om oss

Vi erbjuder allt inom industrirör för nybyggnation och kompletteringar av befintliga system.
Våra tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner i Boden och Luleå.

Företagspresentation

Pa´s Värme & Rör AB utför industrirör svetsning och VVS tjänster. Bolaget har funnits sedan 2006. Idag är det 13st anställda varav 10st montörer. 8st montörer är licenssvetsare med många års erfarenheter från olika typer av rörsvetsarbeten.

I ledningen besitter vi erfarenhet av industrirör svetsning från 1996. Ledningen består av två personer, en VD/projektledare och en ekonomi/arbetsmiljö/personal ansvarig.

Vi jobbar nära våra montörer och värnar om deras trivsel. Pa´s Värme & Rör står för kvalité på det vi levererar, hög kompetens för de vi tar oss an, är pålitliga i det vi gör och brinner för innovativa lösningar. Detta genomsyrar hela vår verksamhet

Andre Törnkvist

VD

Emelie Virding

Projektledare

Vår miljöpolicy

Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att:
- Utbilda personalen i miljöarbete
- Följa gällande lagar och förordningar
- Hushålla med resurser, minska spill och sortera avfall
- I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt

Vår kvalitetspolicy

Vi utför svetsarbetem inom industrisektorn. Vår verksamhet bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar.
Med kunskap, tillgänglighet och ansvar skall PA´s bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder samt ständigt förbättras.
Vi skall uppnå detta genom att:

- I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för utförande över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden.
- Fortbilda och hålla en hög kunskapsnivå på egen personal.
- Stödja, ge råd och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet.
- Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö.
- Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden
- Hålla utlovade färdigställandetider.
- Överlämna en slutprodukt som är komplett, felfri och enl tidsplan.
- Göra varje beställare och projekt till en referens.

Vi är
PA´s Värme & Rör

Kontakta oss om du har frågor och funderingar kring våra tjänster eller om du vill nå oss i en rekryteringsprocess.
PA's Värme & Rör i Boden AB
Industrivägen 20
961 68 Boden
© 2022 PA:s Värme & Rör i Boden AB. Alla Rättigheter Reserverade.
crossmenu