INSTALLATION SERVICE FJÄRRVÄRME - PAs VÄRME & RÖR BODEN

Installation av fjärrvärme i villa och fastigheter

fm1Vi erbjuder installation och service av fjärrvärme och fjärrvärmesystem.
Vi kontaktar dig innan inomhusarbeten påbörjas och bokar en tid för besök.

Håltagning:
Vi borrar hål för fjärrvärmeledningar genom ytterväggen och tätar sedan runt ledningarna.

Rörinstallation:
Vår rörinstallatör kommer att koppla bort den gamla pannan och dra den åt sidan. Den nya fjärrvärmeväxlaren monteras på väggen och rörledningar ansluts. Därefter luftas värmesystemet, kontrolleras och tas i drift.

Elarbeten:
En elektriker kopplar bort elanslutningar till den gamla pannan samt ansluter permanenta elkablar till värmeväxlaren och dess utrustning.

Isolering:
fm2De nya rören isoleras och kläds sedan med en täckplåt.

Slutbesiktning
Efter installationen görs en slutbesiktning för att säkerställa att alla delar överensstämmer med planerna

Kontakta oss när det gäller fjärrvärme

logos